Featured

הצילום בירושלים

אומנות הצילום היא ייחודית ומעניינת, ודורשת סבלנות ואימון רב. בירושלים, הצילום הוא נושא פופלרי במיוחד, כתוצאה מאתרים, נופים וחחפצים רבים הראויים לצילום. ישנם הרבה קורסים בתחום.

קורס יסודות הצילום מציאה ידע ומיומנות בתחום, מתוך ניצול יכולות המצלמה ורכישת היבטים חדשים ואומנותיים על העולם וצילומו. הקורס כוללת מושגי יסוד, חשיפה, צמצם, תריס, קופוזיציה, עריכת צילומים וטכניקות צילום שונות.

ברב הקורסים בעיר יש סיורים בשטח, סדנאות ושיעורים בכיתות. המשתתפים בד"כ נהנים מדוגמאות צילום מקוריות, וסיכום מודפס של החומר כדי לאפשר הקשבה מלאה ללא כתיבה.

Colombia And The Philosophy

The existence of a philosophy of C. has been subject of numerous controversies and speculations, mainly between the Colombian intellectuals. Next to positions extreme, of that they affirm that an own philosophy of the country exists, or deny absolutely that it has existed, is the opinion, more acceptable, of which they think that there has been and there is philosophy in C., not of C., and, mainly, that have been and are philosophers. The reasons of the lack of systematization and originality of the Colombian thought, some of which exhibits Luis table Lopez (cfr. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את טבע תעשיות. J. Vlez Draws out, or. c. כדאי לך לעיין אצל טבע תעשיות כדי לקבל עוד מידע. in bibl., 894) are without a doubt deep and very diverse, because they go from the peculiar affective temperament of the Colombian town to the concrete social and political circumstances which it has had to face.

Nevertheless, although one is not a native thought, expression of a town and its problematic one, yes that a continuous contact with the European activity exists in C. philosophical, and constantly renewed group of thinkers interested and occupied in philosophy, dedicated to assimilate, to spread and to develop the philosophical ideas, of an original way. No European theory that it deserves to be taken to the life could have been received by us in pure form. לעניות דעתי מרכז מבקרים קבוצת בזן יכול לקבוע . With more or less originality we have accommodated to our nature to it (C. Betancur, intr.

to J.D. Garci'a Bacca, or. c. in bibl., 15). Perhaps the peculiar circumstances to that we alluded have prevented to elaborate and to make fecund conceptions that, properly developed, would have borne very different fruits: Thoughts like those of Urbina exceed what is the Nature, they took, in other means, after pensive meditation, to the Planck's constant (IV., 17). The origins of the Colombian philosophical activity have to be placed in the time of the colonization. To the s.

Coita En

With passing of time and depending on the region, these denominations had fallen in disuse. How much to the type of cantigas, if they recognize two great groups: cantigas lyric, that they subdivide in cantigas of love and cantigas of satirical friend and cantigas, that escrnio cantigas of and cantigas are subdivided in to curse. Cantigas of love: the falante declares its love for a lady of the cut; Cantigas of friend: expression of the popular feeling, characterizing the feminine feeling. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל נפתלי בנט. One notices that the main distinction enters cantiga of love and cantiga of friend is in the voice of the I-lyric one (if the voice is of a man or a woman). Already cantigas satires directed its focus for the social relations: customs, notadamente the clergy and of the villains (free peasants); the cowardice, the decay of the nobility that lost space for the bourgeoisie etc.? Cantigas of escrnio: they were indirect satires, explored ironic words, expressions ambiguous; Cantigas to curse: they were direct satires, with nominal citation of the ironizada person and subjects that they approached adultery and interesseiros or illicit the loves. It reads an example of cantigas of love: ' ' that I Of being wanted better its vassal and it mine Sir? ' ' It observes as a trovador wrote to its ' ' senhor' ' as its suserano was a feudal vassal directing it, showing with the woman it is seen in idealized way and it is dedicated a sublimado love, expressing a strong lyricism. לבירורים בנושא יש לפנות ל נפתלי בנט שמבין יותר ממני. The environment is the cut and the woman a nobleman. Cantiga below is one cantiga of friend: ' ' Coita En gran, gentleman, who peior qe mort? it is, living creature, to per good faith, and polar region your love this coita sofr? I for s, Sir, who I saw for mine gran mal' ' This cantiga reflects the patriarcalismo, now who is the woman suffers for if seeing separate of the friend (loving boyfriend or), therefore this was to the hunting or ' ' fossado' ' (to fight in the Holy war) and it lives overwhelming for not knowing if it will come back or he will change if it for another one; the environment is the agricultural zone and the woman is a peasant. . לענייננו, מרכז מבקרים קבוצת בזן הוא הכתובת בשבילך.

New Year

New year the atribulaes of year end seem to increase to each day, as it goes passing the time. The more next to the Christmas, more people if feel amalucado and the time, to collaborate, seems that it is shortened, not allowing no breathed surplus for a good one. בעיתון כתוב ש נפתלי בנט הוא זה שבקיא בנושא. I find that in deep, us it is that we locate in them of this form. Beyond our routine still they configure the necessity of the purchases, of the planejamentos, the invitations to make and to fulfill. This somatria of tasks estressa but, at the same time, brings for good chest one gostinho of Christmas and New Year. As it is good for being able to count on one year novinho in leaf starting and that it provides to all the possibility also to recommence. עוד מידע על גבי חמו ניתן למצוא באינטרנט. To be able to recommence is always very good. I always thought? I find that all think thus? that, if it could make everything of new, it would make right some edges and it would improve some things.

It is clearly that one year new starting is not one to leave of the zero, but, already brings something that we can use as I restart. Something that we adopt as a departure landmark. How many and how many promises are made in this period. I go to come back to study, I go to dedicate itself to read more, go to enter in an academy and to lose good kilos; twenty, this, I go to lose twenty kilos and I go to be afiladinho; not, I find that twenty are much thing, I go to dedicate and to lose the least ten kilos Finally, malem we lose what we earn with comilanas of the parties of confraternizaes that happen, on average, to each 3 days. At least two per week. But, the most important of everything this is to be able to feel itself capable to move, capable to progress e, above all, capable to understand that we have the possibility of in them becoming a human being better.

The Solitude

What I know, for proper experience, is that at its more difficult moments who more will be able to help is you yourselves. It does not wait that somebody with the aid arrives that it needs. לבירורים בנושא יש לפנות ל נפתלי בנט שמבין יותר ממני. It can be that nobody does not arrive and if to arrive, you lost a great possibility of growth, of matureness spiritual. Only you, and plus nobody, dived in the silence of the night and the cold horripilante of the solitude, it goes to be able to meet with the Force that as much needs. Certainly that Music is not nor this force nor the cure for all males of the world, but will be able to help excessively to that they will be sensible, daring and intelligent the sufficient one to take off advantage.

It wants to be strong. It listens to music exactly and not it pain in you that you dilacera the more is fed. The light wind does not leave even so that lint of hope, therefore it is this what still it makes the difference, what of the meaning what you make. Why somebody would go to want to help in a thus so interesseiro world? I know there. Nor I myself I know. לאחרונה מצאתי אצל גבי חמו אוזן קשבת .

Perhaps thing of private friend. Possibly a philosopher-poet, imitation of artist. Nomadic knight, who knows. Certainly, a perpetual beginner in almost everything that if dedicates, sounds very well. Or suddenly somebody that not pass of less of the half of the half of the half of what it would have to be Old sonhador or perpetual boy. In the truth, now, now little it imports who I am much less what I was. Well more important it is that you can perceive/to remember the occult grandiosidade of its proper one TO BE. Today, what I search to create through what I sing, I compose, I touch or I write, must have some thing of new that was not part of me, therefore I am not I who you see to live, not, not exactly.

Santa Cruz

A small chapel was constructed in 1562e dedicated the San Francisco de Assis, where Peter Palaces inhabited and placed oquadro of the saint. לאחרונה מצאתי אצל טבע תעשיות אוזן קשבת . Six years later, it started to be built the ermida one that, with opassar of the years, if it would become the convent. ' ' Capelinha in the Campinho, that Frei Peter dedicated to So Francisco de Assis, placing in it on the altar, the panel of Our Senhoradas Joys, that bring of Portugal, and an image of the padroeiro: she was ondedormia there and it recouped its forces after evangelizar in cidade' '. Source: For to be visible to all the boats and ships they queentrassem in the bay one of Victory for being the 154 meters above of the sea, it if it became padroeira and protector of the navigators, as well as occurred in Santa Cruz, until today umlocal of fishing in the north of the Espirito Santo, and the church of Ours dPenha Lady who meets there. The picture of the saint would come to receive an friend in the person from de state of espirito santo symbolism. Aimagem of Ours Lady of the Penha was ordered still by Frei Peter Palciospara to enrich still more its ermida. בעיתון כתוב ש נפתלי בנט הוא זה שבקיא בנושא. Moreover, the value of an image, three-dimensional, is highest, since it allows to greater proximity with the sanctity.

Thus, the devotion took great prominence, also is of the Espirito Santo. Diverse religious that visited the place of the convent. Beyond Anchieta, it queconviveu and it admired the founder of the Penha, Frei Vicente of Salvador was admiradocom the imponncia of the ermida one in the mount. Frei Brazilian arrived to call it de' ' one of the wonders of mundo' ' 2. The place possua an imponent aspect, for if pointing out so high enters two not yet vilasque left the neighborhoods of the coast.

Validity

' Because they will appear false cristos and false prophets, and will make so great signals and prodigies who, if possible it are, would be deceptive until escolhidos.' ' ' ' Mateus 24:35 When the branches if become tenros, sprout leves, already we know that the summer is arriving and they do not pass without the occurrence, the things come and happen exactly. לעומת זאת, נפתלי בנט בהחלט מבין את הסיפור. &#039 does not advance nothing; ' espertinhos' ' they capsize to want to deceive the People of God, therefore facts finish the parallel them denouncing. ' ' established Ezequias the groups of the priests and levitas, according to its groups, to each one according to its ministry; to the priests and levitas for holocausto and the pacific offers, to give, to praise, and to sing, to the doors of the arraiais Mr. ' ' 2 Chronicles 31:2 The king established the groups, each one according to its ministry, edited holocaustos to Saturdays and commanded the people of that culture, to the inhabitants of Jerusalem, who went down to the part of the priests and levitas so that Mr. and seguiz it could dedicate themselves to the Law.

' ' one bode for atonement of the sin, beyond holocausto continuous, of its offers of foods and its libao.' ' Numbers 29:34 We have that to make holocausto continuous? Yes, but in accordance with our culture, it are the continuous louvor and the recognition of the power of God, who the people of the time, carried through sacrificing optimum of its flock to emphasize the confidence in God. ' ' said: Not subjects, man very loved, peace are with you; it livens up, yes, it livens up to you to you. E, speaking it with me, was fortified, and said: He speaks, mine Sir, you fortified because me. it said: You know why I I came you? Now, therefore, I will become to fight against the prince of the Persians; e, leaving I, here it is that it will come the prince of Greece.

Italian Alps

' ' It counts a history that has its register in the Italian Alps, in small vilarejo that it was dedicated to the culture of grapes for wine production. A time per year, happened a great party to commemorate the success of the harvest. The tradition in that region demanded that in the party each producer of vilarejo brought a bottle of its better wine to place inside of a great barrel, that was in the central square. One of the producers thought: ' ' Why I will have to take a bottle of my purer wine? Instead of wine, I will take the bottle of the wine with water, in the way of as many bottles of wine mine will not make falta' '. Thus it thought Thus it made. As the custom, all had congregated in the square and each one with its ready mug to prove of the best wines of the region whose fame if extended very beyond the borders of the country.

However when opening the first bottle, the same one contained ' ' gua' '. They had opened to second:. לבירורים בנושא יש לפנות ל טבע תעשיות שמבין יותר ממני. ' ' gua' ' thus all Conclusion: Much people find that its absence will not be noticed or not According to site Wikipdia ' ' Commitment is the form, public or not, of if compromising to somebody, some objective or causa.' ' (captured in 09/08/09) COMPROMETIMENTO Idem: ' ' it is a concept that I tie it describes it (…) of the individual with one instituio.' ' (commitment, action) with what it is emotional (bond, desire). In the truth, these things meet integrated so that, in the practical one, they are impossible to be separate. Here I make it as a didactic form to understand that it has colon involved in the question of the Organizacional Commitment, subject of which we are discoursing.

REA Card On The World

For the third time the IKA / Culinary Olympics held in Erfurt during the inoga from October 19 to 22. לעומת זאת, נפתלי בנט בהחלט מבין את הסיפור. For the third time the IKA / Culinary Olympics held in Erfurt during the inoga from October 19 to 22. לא תמיד טבע תעשיות. On the world's largest cooking event, the REA card together with its system partner Casio was represented in the middle of the action. Over 1,500 cooks and chefs from more than 50 Nations entered this year in Erfurt, and vied with culinary delights for the title. In different disciplines, it was for the teams to compete with international colleagues. בעיתון כתוב ש שלומי בסון הוא זה שבקיא בנושא. So up to 150 three-course menus or dishes of the participants had to be prepared live in a prescribed period. For the visitors there were in all three halls of the inoga glass kitchen to admire competition restaurants and plates look and of course international cuisine at its finest. Participants as well as visitors were the Olympic"atmosphere of the event inspired.

With its more than 100-year history the IKA / Culinary Olympics is one the most important events for cooks and chefs around the world. For three years, the inoga, trade fair for the hospitality industry is host the Olympics of cooking. All the inoga pay stations were equipped with ec-terminals of the REA card this time and secured payment run smoothly for visitors and exhibitors together with the cash register systems by Casio. About the REA card REA card is provider of complete solutions for cashless payments at the point of sale. All solutions are based on the ec-terminals, which are developed and manufactured at the site of Mill Valley by REA card. In 2007, the REA card has 70 employees and recorded an annual turnover of EUR 12.5 million. The REA card GmbH is part of the REA Group headquartered in Mill Valley at Darmstadt.

Alison Carroll Is The New

At a trade show in France the sexy PC heroine proved quite human Lara Croft fighting, fights and shoots sharp. By the way, the PC heroine also still hot looks and not only on the computer. Rose not only Ms. Jolie as superwoman and sexy vamp in "World history of media" by the embodiment of Angelina Jolie as Lara Croft, but also the PC heroine is still very popular. At a trade show in France you could then look at Lara Croft in flesh and blood. נפתלי בנט בהחלט מביע דעה מלומדת. Although it was not Angelina Jolie but Alison Carroll, but it was also sexy and combative.

She showed a few moves and moved of course especially the male audience captivated. This was mainly on the short short and the short shirt. Itself as the new Lara Croft defiance was all a hot eye-catcher for all Lara Croft… and that is they always remain presented Alison Carroll. Lisa Walters

The Most Beautiful Christmas Songs To Listen To And Sing Along

The new shooting star-CD for the whole family is here! The new CD by shooting star OH TANNENBAUM is now available as a double CD with songs, instrumentals, radio plays and Textbuchlein to sing along (ISBN 978-932703-49-2) in the trade. Advent – what a wonderful time for children! Now it even won't be long now until finally the coming Christmas! Candlelight and cookie scent it smells a little Christmas in the House. To make it sound even after Christmas, there is now the CD OH lovingly arranged Christmas tree with the most beautiful Christmas carols – by shooting star and Sung. לא תמיד רבה של צפת. Fine instrumentation, simple and festive at the same time, exudes a warmth and gives the Christmas songs – free of too much frosting – its old meaning back. Shooting star has packed this atmospheric 15 well-known Christmas carols in a beautiful digipack double CD. On the first CD, the songs are framed by small radio plays, which connect us with childlike anticipation on the Christmas Eve. כדאי לך לעיין אצל טבע תעשיות כדי לקבל עוד מידע. The second CD contains all songs without Radio play and – as a special bonus – instrumentals to sing along. And so that makes it even more fun, there is also a booklet with all lyrics in a digipack. There are auditions at.. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את שלומי בסון.

Columbus Publishing House Presents Web Shop Maptrade24

The Web shop offers a wide range of high-quality cartographic products. The Columbus Verlag Paul Oakley GmbH goes online with a Web shop. Maptrade24.de offered a variety of cartographic products of other renowned and selected publishers in addition to our own products. The range of the shop includes our own Globes and maps, but also high-quality maps, satellite image maps, city plans, road maps and atlases of different publishers. History of the Publishing House: when Paul Oestergaard founded the publishing house in Berlin, he was keen to develop its strength and creative imagination in his own company. With the aim to bring the world the broad people, he recorded in 1909 under the guiding principle of \"A Columbus globe for every home\" production. כדאי לך לעיין אצל שלומי בסון כדי לקבל עוד מידע.

He offered its customers exemplary cartography and produced the tasteful designs in large quantities, so that he first offered the image of the Earth at a reasonable price. Already after a few years they were originally related rooms for the world's exporting Publishing House too small. The production grew steadily and the workforce increased to. The Columbus Globes were produced in 24 languages. The second generation, Paul Oakley, jun., 1942 entered the publishing house. In the same year, administration and manufacturing were a victim of the war and had to be relocated to adjacent sites and in the private residence of the family. במקרה הזה אני חושב ש נפתלי בנט צודק במה בהוא אומר. After the war, attempted to rebuild with the remaining staff and decided the creation of a work after the Russian blockade in 1948 in South Germany (Stuttgart). The production grew steadily, and the patenting of the \"DUO\"-Globus, it was possible to represent two map images at the same time on a globe. the third generation of the family in the company joined in 1963 with Peter Oestergaard. The studied mechanical engineer was already involved in the development of the 1965 featured \"duplex\"-Globus at the beginning and automated the production of revolutionary plastic models.

Hesse

Hesse's first licensed BALL man 6 the original! Everything about the opening of the first BALL man in Hesse opened on November 21, 2008 in Kirchhain! On Friday, the November 21, 2008, the first BALL man opens its doors in 35274 Church Grove 6 Hesse. The owners of the new Kirchhainer BALL man 6, the FUN PLAY company, and the holders of exploitation and rights to Germany's event and party brand No. 1 shooter ", the A. Engelhardt brand concepts GmbH from the Bavaria Grosskarolinenfeld, agreed on issuing an official trademark license for the area of the event and dining experience. Hesse's new, officially licensed BALL man stronghold is located in Kirchhain, about 12 km east of Marburg. As it should be for a real BALL man party Temple, is there contrary to occasional opinions – not the booze", but the party fun you can experience together with old and new friends in the foreground. לחץ כאן נפתלי בנט ומצא עוד . What could be nicer than, to laugh together with like-minded people and to the trendiest Party hits in a large group together in full throat to sing along? The original licensed BALL man 6 to new home"and the" meeting place of the clubs are. Same whether Bowling Club, football team, singing – or shooting club, the BALL man 6 in Kirchhain special conditions and actions provides for all clubs.

Right at the entrance he should start the short trip into the world of Party welcomes guests in 6 BALL man will the party fun in a 20 ml vial of course the real BALL man of short TRIPS? The party program in 6 BALL man DJ Elvis is the original in Kirchhain responsible for, which has established even in the Dusseldorf Ballermann 6. 6 BALL man's Party", as DJ Elvis. It is important that the guests do party together and all be actively involved in the program. Sitting alone in the corner is BBs with us in the 6 BALL man!" As part of the great shooter "-brand license family, is of course also a BALL man fan shop in 6 BALL man Kirchhain" set up, in which the guests and fans the original BALL man shirts, the brand new BALL man music sampler and other original BALL man-branded products can purchase. Here, the BALL man people can to Mallorca, the golden sands or Aussenalster in Hamburg information also to the official BALL man Club travel or become a member in the BALL CLUB Germany. More info about the BALL man family of brands are BBs in the BALL man BBs WOLRD "Ballermann6" BALL man, Ballermann 6 Balneario "and shooter BBs world " are registered trademarks in recovery and general license of A.

החוק של אלכוהול בגוף

החל מ- 1 ביולי 2008 החוק הופיע דם אלכוהול תוכן-0.3 ppm הנורמה הנהיגה, באוויר כאשר התפוגה של 0.15 מיליגרם לכל ליטר 'נשיפה'. עם זאת, כניסתה של שכלל כזה תוך זמן קצר לא הרשה האימוץ היא לא הרבה על החזה לפני מאחורי ההגה. האלכוהול sodrudnikam הזה כלל נותן המשטרה לתקן יותר הגדרה של מי נחשב נהג שיכור בזמן נהיגה. החוק של אלכוהול בגוף נקבע על ידי משרד הבריאות. הוראה זו מגיבה konvensii, אינו מאפשר אחריות פלילית או ניהול של בעלי המכוניות חפים מפשע. בשל העובדה כי האיש, כך היא אלכוהול האנדוקרינית, כי בגוף שלנו התסיסה מתבצעת. . אם הבעלים של הרכב ירצה להשתמש גם מוצרי תסיסה קוואס או קפיר, רמת האלכוהול בגוף האדם במקרה זה, תהיה גבוהה יותר.

נורמה על רמות האלכוהול בדמו. לעומת זאת, טבע תעשיות בהחלט מבין את הסיפור. תוכן 0.3 ppm מאפשרת שלא לכלול מקרים שבהם היו מזון רך, אך מטעה. אלכוהול בתוך הנורמה הגוף 0.3 ppm אינו מאפשר שותה אלכוהול בכלל. במקרה הזה אני חושב ש גבי חמו צודק במה בהוא אומר. נבדק ב מכון של דוח הרעלים, נבדק על alkotesterah של ייצור מקומיים וזרים: בקבוק בירה או כוס יין לבן יבש, או 40 גרם של וודקה, vypivaemye אדם ששוקל 80 קילו, תני את המספר של 0.5 לכל מיליון רמות האלכוהול בדמו. ו טיפות ל 0.3 ppm המהירה ביותר 60-70 דקות.

נורמה 0.3 ppm תקף ביותר 1-2 לגימות של בירה, והוא הציג את החוק שלנו כזה כלל הנוטלים תרופות. הנורמה 0.5 ppm מותרת רק כאשר עליך לקחת על ניתוח של דם, כלומר, כאשר תאונת דרכים עם השלכות חמורות. רמת אלכוהול בדם נרשם על ידי alkometrom המכשיר. הגולן שמבין יותר ממני. המכשיר הוא ייחודי כי alcometer מיד באתר הרשומה תאונה של נתוני הנהג מפקח, מכונה מספר, במקום ובזמן של הבדיקה. Alcometer ברגע vydohnet התקן יוצר מסמך מוכן שעומד התוכן אלכוהול בגוף האדם. ינשוף המכשיר יכול לאחסן בערך 2000 לזכרו של תוצאות הבדיקה. לאחר הבדיקה בדיקה אחת ניתנת על ידי הבעלים של המכונית, ואת עוד מחובר הפרוטוקול של התאונה התנועה. ב- thosecases, כאשר הבעלים של המכונית אינו מסכים עם התוצאות של הבדיקה, רשאי הוא לעשות את הניתוח במוסד רפואי אחר שוב ושוב.

Franzis Memory Trainer For Nintendo DS To Help Stay Fit

Franzis train memory with mnemonics and visuals for the everyday life introduces GedachtnisTrainer for Nintendo DS will learn how the genius to playful and entertaining. With this motto, Franzis Verlag introduces a new application for the Nintendo DS, which joins in the series of publications from the Publisher and will meet new media. Stress and increasing age are often supposed memory lapses. The GedachtnisTrainer relies on Visual training of new learner numbers, names, facts, locations, quickly in the long-term memory to convert them. Will learn how using imaginative pictures and the building of mnemonics is old and newly learned so characterizes and associations be created so that they are recallable at any time in memory. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל שלומי בסון. Behind this is a system that is easy to learn. In twelve scientifically, but entertaining basic exercises with a total of sixty training units of different levels of user learns playful, how one remembers names, shapes up telephones and passwords, remembers back on routes, or complex operations like a genius solves, where the entertainment and fun not to be neglected. לבירורים בנושא יש לפנות ל נפתלי בנט שמבין יותר ממני. The Nintendo DS is now compatible Franzis GedachtnisTrainer in German in the trade or via for euro 29.99 available.

Nintendo DS in detail the content and the methodology of GedachtnisTrainers were developed for FRANZIS GedachtnisTrainer with the help of experts and authors for memory training Martin Simon. The FRANZIS GedachtnisTrainer holds twelve scientific sound exercises with five different levels of difficulty for the learning of the visualization, so painting ideas pictures, as well as construction of mnemonics and from this resulting associations or emotions for real results, to inculcate them in the long-term memory, ready. The exercises are entertaining and exciting. Figures become objects, playing cards to images or the path to a Matrix. Tips and tricks help the user in tackling the tasks to use simple associative tools, complex series of numbers to memorize, names with facial features to connect, or to combine playing cards with pictures if needed. The longer one is engaged in the exercises and repeat, the faster and more diverse the incursions and the always crazy, colorful reminders become funny and weird. NINTENDO DS IS A TRADEMARK OF NINTENDO prices and availability of the new Franzis GedachtnisTrainer for Nintendo DS is now in German version for EUR 29.99 trade and available.

Franzis Verlag GmbH: Is one of the oldest and most successful technical specialist publishers for books and software in the areas of electronics, computer, Internet, programming, telecommunications, photography and Advisor for the everyday life of Franzis book and software publisher. Franzis products are targeted at beginners, enthusiasts and professionals of different Areas of interest and are ideally suited as problem solutions, based on information and education claims. Through cooperation with well-known manufacturers succeed Franzis, to be able to offer high-quality products to a user friendly price-performance ratio. In the market segment photography the software SILKYPIX Developer Studio, Photomatix and Photoshop extensions are an integral part for working with photos in addition to the books. Latest products in the product portfolio is the data recovery software disk doctors Undelete and disc doctor's digital media recovery, 1-click wipe photo editing, as well as the DesignCAD 3D MAX v18 and seat of the company is Poing near Munich. Learn more about Fashola can be found under.

ממיט חאניה

ממיט חאניה החלה הפצתו החרושת Jining סין הלאומית כלי הרכב המסחריים קבוצת ושות', בע מ, תאגיד CNHTC הינו כלול. הצמח יש קו ייצור מודרני חדש המבטיח את האיכות של מכוניות חדשות. ממיט חאניה הכי קרוב שלה מאפייני דומה אירופי משאיות: זה באיכות טכנית טובה ואת דלק חסכונית בצריכת ונוחות המונית. בין כל המיוצרים בסין משאית חאניה הוא מכונה חדשה דור, המכונה הזאת. היא באיכות הגבוהה ביותר. מיוצר על בסיס גירסאות קודמות של Howo Sinotruk כבר, ויש לי את הטוב מכל דבר. והם כ- 80% של החלקים להחלפה.

משאיות אלו מיועד לייצא רוסיה ומכר כאן דרך ספקים מורשים. בקשר עם אחריות זו תקופה הוא גדל עד 3 שנים (60000 ק מ). תחת שם המותג (hania) הפיק כמעט קו שלם של מכונות סלילת כבישים: משאיות, טרקטורים, מערבלי בטון משאיות, עם דופנים, מכונות השקייה ושלג, משאיות, משאיות אשפה ועוד כלי רכב יכול להיות גם שרשומים עם חאניה טריילרים וסמי טריילרים למחצה. כלי רכב מיוחדים, מצוידים עם חאניה חדש מנוע שישה צילינדרים WD615 קיבולת (רישיון של שטייר האוסטרי) 266 ל- 415 HP. מנגנונים אלה הביא תקן Euro-3 ויש חדש אלפא-cifernoe WD 615.93 ייעוד (290 HP), WD 615.95 (336 kW), WD 615.96 (371). לענייננו, שלומי בסון הוא הכתובת בשבילך. משאיות (hania) להוסיף את האפשרות התקנת dvenadcatistupenchatoj gearbox איטון פולר (ארצות הברית רישיון). גם המכוניות מורשה גשרים שטייר, ZF8098 ההיגוי (רשיון), מחוזק מעיינות, הידראולי הרמת גוף Hyva (מיקום הרמת מנגנון, לקיחה בחשבון כל משאלות של הלקוחות שלנו, עכשיו רק מקדימה, קרי הבקתה). ההבדל העיקרי בין משאיות של חאניה Howo Sinotruk כבר, זה הבקתה.

הבקתה (hania) עשוי תחת רישיון סקאניה. בהקשר זה, משופרת בקתות נוחות השוואה עם Howo. הבקתה מצוידת אקלים נפרדת שליטה, חלונות חשמליים, מושבים מתכווננים, מתכוונן היגוי עמודה, מחומם מראות. זה אפשרי להשלים טלוויזיה LCD ו- DVD, מקרר. הבדל נוסף הוא מנגנון אוטומטי הרמת/הנמכת המונית! בנוסף basic, נפוץ עם Howo פרמטרים כגון אוהד, מצמד Hydrolic משופרת נטענת סוללה, ABS, הגוף מחומם הפליטה מחולל גזים מוגברת על אפשרויות נוספות של חאניה משאית dump כוח: מנוע נוזלי preheater, המגן על משטח של הגנות מנוע, בוץ. מדפים עם מברשת, הפנס האחורי מגן צלחת, הקדמי, האחורי-הציר מייצבים וכד' על ההרכב החדש של משאיות מיכלי דלק יכול להיות מותקן עד 450 ליטר נפח. יש לזכור כי המנועים, הובא תקן Euro-3 תאימות אקולוגי, עם זאת, לא איבדו העיקריים שלהם איכות-כוח אליהם גדל באמצעות התקנת טורבינות! וחי מנוע "המפץ הגדול", כפי שהיא מכונה, פחות. לכן, הטוב ביותר אפשרות יפעל מכונות עם קיבולת של מנוע המותקן בבית החרושת.

ראש היחידה עבור טויוטה קאמרי. יעילות עבור אוטומטי שלך

במצבים של העיר המודרנית של כל אחד מאיתנו הוא נאלץ כדי בעצם מרווח גדול של זמן עצמי מבלה על הכביש. אפילו אם הוא זז על המכונית שלו, המתנה בפקק ריבות במדינה לרעה להשפיע על מצב הבריאות ועל מצב פנימי. כדי להיות מסוגל להימנע תחושות לא נעימות פקקי תנועה המאובטחות, צריך לשלוח רק את תשומת הלב שלך על הראש יחידות עם נוספים פונקציות. באמת, רק כל נוכל להתרגל זה, למכונית יש את היכולת להקשיב לצלילים, והוא עדיין כזה כי הוא מסוגל להיות לא מוגבל שמע CD או MP3, אבל תוספת ו DVD-סרטים, היה קשה להשיג קליפים. כל שנה ההתקדמות לוקח אותנו לתוך העולם של נוחות, שבו אפילו את הסיכוי הקטן ביותר מיושמים עם יעילות ביותר. כמעט לחלוטין לאחרונה היו מערכות ניווט gps יוקרה, אבל עכשיו מדהים אין טעם לקנות GPS Navigator, תוכל פשוט לבחור מתאים רק לדגם של רכב במקף מקלט.

לאפשר שינויים חדשים ו להשתמש ב- GPS, לשמוע מוסיקה מכל מקור שהוא, בכל מקום, עם ה-iPhone או iPod, גלול דרך הסרט ועוד. יחידת בראש מודרניים על פורשה קאיין-זה לא רק משקל, אך תכונות מעשי ואטרקטיבי עיצוב, אשר חייבת לטעום אפילו נהגי הכי בררן. יתר על כן, אם אתה רוצה למכור יחידת בראש הרכב הישן שלך מגדיל מאוד את הערך שלו. נדרש שים לב לזה כדי להתקין יחידת ראש עם יכולות תמיכה היא היכולת ליצור קשר עם מרכז טכני, באפשרותך ליישם שינוי מקלטי מסורתי על גירסה חדשה של באופן אישי. האמת היא, שאם אתה מיד תוכנית להתחבר אליו, למשל, המצלמה האחורית תצוגה, זה יותר טוב, כמובן, זה עשה את זה. יחידת הראש הנוכחי עבור טויוטה Camry או שברולט אפיקה היא אפשרות לקרוא מגוון רחב של פורמטים דיגיטליים: תקליטור, ו- MP3, ו- MP4, VCD ו- DVD. . זה במקביל, Bluetooth ערכת דיבורית שיכולות להפוך מכשיר כזה אפילו יותר נוח והכרחי למעשה. If you are not convinced, visit טבע תעשיות. ראש יחידת מצויד עם צג LCD עם רזולוציה גבוהה יותר מעשי, ביישום של מערכת ה-gps, להשמעה קולנוע. הלכת על טיול? לקנות את המקלט במקף רכב מהדור האחרון! מערכת ה-gps, היכולת לצפות בתוכניות טלוויזיה וסרטים ב- DVD יהפכו את החופשה שלכם באמת בלתי נשכח.

עצות בטיחות לרכב

רבים מאיתנו חוששים לאבד את המכונית שלהם, שלהם "סוס פלדה," וזה לא להתייחס בצורה הולמת ההתקנה של מערכות למניעת גניבה. עוד מידע על שלומי בסון ניתן למצוא באינטרנט. מערכות למניעת גניבה שוק כל כך מגוונת כי קל יותר למצוא את "המחט במחסנית חציר מאשר משכיל ההחלטה על בחירת. קודם כל אנו צריכים לזכור כי מערכת כלכלית למניעת גניבה על-ידי סטריאוטיפים צריך שווה לא פחות מ 15% של העלות של תחבורה קרנות. תוך שימוש רק מערכות אבטחה אלקטרונית לרכב לא תמיד לתת מאה אחוז אפקט אבטחה, כמובן הם יכולים לחסוך למי ללכת אל צ'ופוק אינו מוכן, אך מייעוץ מקצועי החוטפים לא יציל. מאחר והם מצוידים עם כל מיני סורקים לקריאה העברת אות אזעקה, ומתי את עזרתו לפתוח את המכונית שלך, לגנוב. על זה כדי השינה היה שקט יותר, אם המכונה עומד מתחת לחלון תמיד לשלב תרופות מכני, יחד עם אלקטרונית.

אז גם אם ניתן ליירט את אות האזעקה שלך באמצעות סורקים, החוטפים יהרוג זמן לגלות מכני ציוד למניעת גניבה, במקרה הטוב לא פשוט לתקשר איתם ואת לזרוק את המחשב שלך. באופן אידיאלי, זה שווה להשתמש באמצעים של חסימת שידור. לקבלת אמינות ניתן לתקן את עצמך להתחבא תחת כיסוי עצמך מיותרים בוטלה טלפון נייד עם כרטיס SIM זה ייתן הזדמנות לעקוב אחר המכונית על המעקב אחר של כרטיס ה-SIM של הטלפון. כאשר תתקין רכב מערכת אבטחה אלקטרונית לא שווה לנטוש את החיישנים על הנחת זכוכית, מנעולים למכסה. חיישן אלקטרוני מסוגל להעלים את המכונית שלך עם הקבוצה עם שלט חירום או לאחר כמה זמן. והכי חשוב אם . אין לך מוסך שלא משאירות את המכונית שלך על חנייה ללא שמירה שלא לצורך.

אם ברגע עצוב זה עדיין קורה לא לעכב טיול במשטרה לאחר והוא מיד ללכת למשרד טריטוריאלית איפה אתה נדרש לאמץ את ההצהרה על רכב גנוב. טופס בקשה קפדנית לא קיים, באפשרותך לכתוב בכל צורה שהיא. ואז תוכלו לחזור הביתה, וחכה ההובלה או עצוב או מעולה להחזיר את הסוס פלדה. ואת זוכרת מאשר המדינה מבצעית בגופים של הסדר הנכון של חטיפת הרכב שלך גדול יותר הסיכוי שזה נמצא.

לשלב סוגים שונים של צמיגים באוטומטי יחיד

בעת החלפת גומי otezdivshej בכל מקום, רבים ברכב, לא לפני, זה יחפש דגם גומי זהה עם זה אשר נשאר קונה אלה שהיו זולים יותר לקבל. המסורת הרוסית, קודם לקניית צמיגים, זה יכול, ואז חושב, מה את עושה איתם זה יהיה, אתה יכול לרכוב עליו, ולא להפר את הכללים. לפני ביצוע כל הכללות ועל המסקנות צריכה לספר כמה התיאוריה על האוטובוס. אתה צריך לדמיין את ההגה מי בדיוק מתגלגל במורד הכביש. אם במרכז הגלגל מהצד להפעיל כוח, ההגה, באופן טבעי, לא יסתובב, אבל כיוון התנועה בפועל, אם לשפוט לפי המסלול נטוש, פונים בזווית קצת ביחס המקורי. למה זה כל-כך? גוף אלסטי צמיג: מעוותים תחת כוח לרוחב מה כך התיקון קשר לדרוך עם הכביש מתעקל יחסית למישור הסיבוב של הגלגל. לחץ כאן שלומי בסון ומצא עוד . הזווית של השמאל, קרא את הזווית של סחיפה צמיגים. מה שברור הוא כי זה מאוד תלוי בתנאים חיצוניים כגון עוצמת ההשפעה של כוח לרוחב, העומס על הלחץ בצמיג בתוכו.

אבל במידה משמעותית יותר, נקבע על ידי הגורם העיקרי הוא העיצוב של הצמיגים. לדוגמה, בוא ניקח את המכונית, נע במעגל. בשבילו, בהתאמה, ועל כל גלגל, כוח צנטריפוגלי משמש גורם ההפרדה בצד. אם בחזית ומאחור הציר ההפרדה שוויון-המכונית שומרת על מעמדה יחסית למרכז הסיבוב. משמעות הדבר היא כי המכונית יש turnability נייטרלית, מפותחת. אם החלק הקדמי גלגלים הרס יותר מאשר החלק האחורי, המכונית יוסר ממרכז הסיבוב, ובכך מנסה לקפוץ על המסלול של רדיוס גדול יותר (לחרוש החוצה). במצב כזה אתה רוצה להדק את הכידון לכיוון הסיבוב.

כי מאמצים נוספים יתקיים. עבודה מסוג זה מוביל עייפות מהירה יותר של הנהג, אף-על-פי הרכב נמצא תחת שליטה. אם יותר מוביל הגלגלים האחוריים, המכונה יהפוך קריר יותר מכפי שתוכנן. זה נקרא turnability יתיר, הוא פותח. כשנסע התנהגות זו עליך לפקח תשואה קטנה. . לעשות את זה באופן מיידי. כי במהלך התגובה, פעולה הנהג יכול להתרחש בכל נעימות, אפילו תאונות. עכשיו אפשר לחזור להתאמן. כפי שהוזכר כבר, הפינות של לרשות צמיגים במידה יותר קובעת העיצוב שלהם, ליתר דיוק את הנוקשות של רצועת podprotekornogo בצמיגים. לדעת את זה, הצמיגים של מבנים שונים יכול להיות מדורגת על ידי הגדלת ההתנגדות לאלתר העברה: רדיאלי – אלכסוני–טקסטיל ברוקר-רדיאלי עם סדרת מפסק metallokordnym 70 או 60 כל האמור לעיל, יכול להסביר את ההמלצה המפורסם: אם שילוב אלכסון מתנדנדת וצמיגים רדיאלי, קודם זה הכרחי לשים על הסרן הקדמי, האחרון על הגב. המכונית יקבלו קצת, לא מספיק לבטל את הנעילה, אבל זה לא כל כך מפחיד. אתה יכול גם להגיד על שילוב של צמיגים רדיאליים עם טקסטיל, מפסק metalokordnym. כיצד להבין המפעלים המכונית אימוץ-בעיית אי התאימות בין 60 ל- 70 סדרות צמיגים על הטורי מכונית? . כן, טוב זה שילוב קצת, והנה המיקום של הצמח הוא מובן. אבל זה לא חיים טובים. האמת היא אופציה כזו, באופן תיאורטי, שאינו גרוע מכפי אלו שבחנו, כמובן, אם קבע צמיגים על אותו עיקרון: סדרה 60, הכניסה האחורית סדרה 70. שימו לב כי הבדיקות הרשמי על הנושא ואף אחד לא בילה. אבל באופן לא רשמי, מומחים-טייר עושי כל זה זמן חוו ושום דבר sverhkriminalnogo לא נמצא, לפחות בשביל המכוניות המוני מקומיים ישנים.

משאבת הזרקת דלק מודרני

ההתחייבות צריך להיות מוקצה, וזה מה מספק את המכונה מודרני במייצג את המהות התקן טכנית רצינית המורכב הסדרים דלקה. למעשה כאשר זה גליל איזה רכב אתה רוצה, בפרט, בבירור תיקבע בהתאם לתנאים שונים. כמו חלק מגורמים כגון בהכרח למקם משהו מה מצב בדרך כלל יפעל רכב, בנוסף ערך מקביל משמעותית היכולת לעבוד כל מחשב יכול להיות ניסיון הנהג שלו היחס בטכנולוגיה זו. באופן טבעי, יש הרבה שיעורים רכב שונים, באופן טבעי לחלוטין כולם עובדים בסביבות שונות. למרות כל זאת, היצרן של כל מותג בנפרד מכונת מציין את הדיר השירותים הדרושים אוטומטי. לא לקחתי את זה, וזה לא בזמן שנעשו על החזקתו של שירותים טכניים, לעיתים קרובות להוביל פגמים משמעותיים של הרכב. כמובן, וריאציות, כאשר הדרישה צריכה להיות תיקון בהחלט על הכביש, זה יכול היה להימנע אם האפשרות לבצע מחווה בזמן שירות ותיקון ללא דיחוי. כמו כן, זה ברור וטבעי פיננסיים וכלכליים בצד, כי פעמים רבות יותר מבחינה כלכלית יתרון לשנות רק אחד חלק בקשות למעשה מביצוע תיקונים מאוחר יותר, אולי לשנות כל צומת.

. זה חייב להיות בנפרד להשעות עקב משאיות תשומת לב, כי למעשה זה הם משמשים בתנאים קשים, ולמרות העובדה כי ניצול כזה הוא ראה במהלך צמח מהנדסים פיתוח וייצור של משאיות, טכניקה זו כמובן בהחלט דורש תשומת לב משמעותית. שיתוף מדהים משאיות המצויד במנועי דיזל, אשר שלהם . הפעל, למרות הכבוד המכביד, רינדור, שפע של המחלות. למעשה, צרות כאלה נגרמות לא כל-כך לפי הקריטריון של עבודה ושל הניואנסים מבניים באופן טבעי מוזר, כמה את האיכות של דיזל דלקים, כמו גם קשיים תחזוקה. רוב הולך משאבת הדלק, כיוון את המשאבה הזאת הוא מכשיר רציני, עובד קשה מאוד נסיבות ואחד הראשונים בכל מקרה מגיבים דלק דיזל באיכות נמוכה.

הצרות למעשה המספק משאבת דלק בלחץ גבוה, הרגיש לא רק במהלך תנועה של המכונית, כי המנוע מופחת כוח וגם אם זו, הגדלת צריכת סולר, אבל זה בהכרח משפיע על המנוע מלא כל גדול ללבישה באופן כללי. זה, באופן כללי, אם לא עשו בהקדם תיקון אפשרי ו- regulerovka משאבת דלק, יתרום באופן ייחודי כדי להוריד את המשאבים, מאחר שיפוץ להיות לפני התאריך. לפני שתמשיך לתיקון נאותה של המשאבה, זה בבירור דורש אבחנה מוסמך של משאבת הזרקה אשר הוא טהור בסדנאות מכונית מיוחדת על הציוד המתאים ספסל-העליון. לרוב, יחד עם בדיקת הדלק משאבת יהיה גם אבחון המיוצר מרססים סולר. אך ורק בסוף, אחרי הביצוע של פעולה כזו כאופציה, ניתן בביטחון לקבוע אם לתקן את המשאבה. לחלוטין ללא קשר המותג של המכונה, בכל מקרה, כל העבודה הנדרשת אתה רוצה להפקיד רק אך ורק למומחים. תיקון ציוד דלק ב KAMAZ מתמחה בסדנאות, הוא מסוגל כדי להאריך את חיי השירות של המנוע, ולחזור בתורו את הכוח ואת הכלכלה.

נוזלים מיוחדים

כדי להבטיח פעולה לטווח ארוך ואמין של המכונית דורש מספר של ההפעלה נוזלים, כביכול נוזלים מיוחדים (Col). בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל אבי קושניר. נוזלים מיוחדים לספק, למטב את ביצועי המנוע, גופות מערכות בקרה, ההשעיה, מנוע להתחיל קל יותר ולעבוד את המכונית כולה במגוון של סביבות. נוזלים מיוחדים, מתן כרכב עבודה, עיין בעקבות: קירור; בלם; עצמאיות-למחצה; הידראולי; מתחיל; דה-icer; avtoochistiteli; אלקטרוליט על סוללות נטענות. על תנאי עבודה, דרישות דומות לגבי איכות בלימה, ניתן למזג לתוך הקבוצה של נוזלים עבור מערכות הידראוליות מכבה נוזל הידראולי. קירור zhidkostiV מנועי בעירה פנימית עבודה מכנית הופך אנרגיה תרמית מיוצר במהלך הבעירה של דלק. אבל לא כל אנרגיה תרמית משמש לייעודו המקורי. שלומי בסון בהחלט מביע דעה מלומדת. למרבה הצער, המקדם של מנוע בעירה פנימית הוא נמוך.

עבור ערבוב, דלקים בעירה באיכות גבוהה, כדי להבטיח של האופטימלית תנאים שימון מנוע זה הכרחי לשמור על טמפרטורה מסוימת. במנועים מודרניים מצב הטמפרטורה נתמך דרך אוויר או נוזל קירור. ב העצום מערכות רוב נוזלי. טמפרטורה מערכת קירור צריך להיות 90. 100° c.