אנרגיות חלופיות

קופי אנאן: "הגנה הסביבה…" אחד העקרונות המנחים של כל העבודה שלנו לתמיכה פיתוח בר-קיימא; זה מרכיב חיוני של מיגור העוני, אחד מן היסודות של שלום". מאת: הם בשעה 9 בבוקר. ולעזוב את שמש קורנת בקרניה שלה חזק לאורך המגרש כמעט נטוש בצפון גואירה. הנזירה, Wayuu של אשה בת 29, מצאצאי החמור כיסה 3 ק מ …