פפה דגים

אני אף פעם לא חשבתי כי אולי לכתוב מכתב כדי בישוף ופחות בישוף אמריטוס, כי למרות המילה הזו עושה לי לזכור את היתרונות זה יש לעשות, לא הוא אם המילה הזו עולה לי בראש עם מטען המחזיק. כדאי לך לעיין אצל טבע תעשיות כדי לקבל עוד מידע. הייתי רוצה מסיר אותם מילים של הבישוף מתוך תשובה, אבל כאשר אחד אומר זה מרגיש כאב, בדרך כלל היא על ידי מותו של אדם או אסון של משפחה, לא בגלל האקלים לדיאלוג השתנה, אמנם כבר הוא יודע, שינוי האקלים (שינוי האקלים) אומר את זה מתנהגים אותם אסונות גדולים של הכוכב אבל לא זה הפסיק כלומר, להקנות הפחד, נראה זה עדיין משרת לספק הקלה גדולה החשיבות היפותזה. אבל חוזרים שוב ושוב אל האקלים תורם לדיאלוג עם כמה רוצחים, זה אני זוכר, ב. הרצח הראשון שלנו יש בתנ ך, היה דיכוי!.!!! אמנם נכון כי היה גם דיאלוג, אבל למרות הדיאלוג, הרוצח של אחיו ניתנה סטיגמה (אות), ואת בהחלט לא אהרוג אותך, אבל יגנה את אתה זרק של האדמה לעיבוד. הסרת הגמון יקר תורתו של קריאות כאלה, אולי רק אני חוטא לא יכול להבין מה מוביל אותנו להבין זה הכתב ושיש לי יותר מ 15 שנים. על-ידי אחרים שלהם דעת, נראה תן להבין כי השימוש דרך הדיכוי לא הם אותם המתאימה, כלומר, היישום לא תורמת היעלמותו של אותם רוצחים אותם חוקים אולי מבינה יותר המקום של הקהילה שלהם לא חברי הקהילה, אולי, דבר יש סיבה, ואז מדבר וכעורך פוליטי, לעכב את זה, נעלמים טיעונים במיומנות נמצאים בשימוש על-ידי קבוצות מסוימות אינן נכללות עכשיו אם עכשיו לא בסכסוך, אשר לשרת גם להאכיל את הרוצחים. אבל לכל שלנו להבין, מדברים של אזור של ספרד כי בתנאים מסוימים המתרחשים בהם אחרונה כמעט ארבעים שנה, היישום של שלנו נסה האחרונות של להיות דמוקרטים, ההנחה שינוי של האיזון חברתי וכלכלי זה כמעט חורג כל הגבולות של סולידריות בין ספרדית, אני לא חושב על ההסכם הכלכלי של האזור הזה. כדוגמה אפשר להזכיר שלוש נקודות: 1 זה ניתן להעביר כספי הציבור המשפחות של הרוצחים, בעוד ישנם עוד יותר בחוסר משפחות הקורבנות. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של לן רוזן ברקליס. 2 הוא לא יכול לתת כסף ציבורי או ונהיו זמינים עד כמה מהבניינים ציבורית עבור קדם מתנהג איפה נחגגים כמה רוצחים, בעוד הקורבנות והמשפחה שלהם לא כבר חגגו יש לא אז רק הכרה אבל עוזר, תומך, עדיין זוכר את הביטוי הזה, אמר משהו כמו ת שם משהו ייעשה. 3 הוא לא יכול לעזוב כדי סילוק של קבוצות מסוימות, המידע הדורש אותם רוצחים כדי לבצע את הפשעים שלהם או אז אלה, באפשרותך להפנות שלהם כפייה, סחיטה ואיומים… אולי זאת הסיבה מדוע יש לראות ברור את הפיכתם של קבוצות מסוימות, כי יש לו סיבה להתקיים (הסגר) זמן הוא לא את אופן או את הטופס כדי למנוע שימוש לרעה של הכסף הציבורי, וזה גם כדי להיות בטוח מידע, כמו גם משרדי ממשלה שונים שיאפשר רציחות או העיוותים הגדולים הספרדים קצת יותר. אולי על ידי זה, הוא מדבר על טעות פחות כאשר הם ש"הוא מסוימים קבוצות, באופן כי לנסות התחדשה דמוקרטיה ב אשר חלקם עדיין להאמין. למרות הכול, קבוצות בלי להיות בדילמה אם עכשיו לא להשאיר הרבה להיות הרצוי כדי לראות איך הם להשתמש בכסף ציבורי והם איך. מחולק אותם בין תומכי שלהם, אבל הוא הרבה יותר קשה לתקן. אולי אני שונה ממך מה זה אומר להיות נוצרי, כי על היותי כריסטיאן הוא דיאלוג ולא רק, אלא גם להיות הוגן ולעשות לרצח תאימות משתלם, כמו כאן, אתה יודע היום ועכשיו, ביצוע להיעלם הרוצחים, הוא לא הורג אותם, אבל לנעול אותם, אולי עם קצת מזל לראות איך הם בקנה אחד עם המשפט וכן ביצוע המאמצים להביא לקורבנות שלהם. אך כנוצרים. שיש לנו אותם נסלח.