ניתוח של שגיאות במשפט על חומרים

הניתוח של שגיאות הוא תהליך מורכב זה חל על כל סוגי ציוד שונים. כל קבוצה של חומרים דורש כישורים מיוחדים וניסוי נאותה לפתור ביעילות את הסיבות לכשל. מטרת הניתוח של שגיאות היא חיובית לחלוטין: כדי למנוע תקלות המנוח נוספים. הקביעה של שגיאות המתרחשות בעת מבנה או חלק של מבנה שאינו עומד בציפיות של שאירע בשביל למנוע עלויות כלכלי ואישי בעתיד. ההשערה של כשל קל להבין אינטואיטיבית. אבל תחת הזה הבנה אינטואיטיבית יש עקרונות רעיונית מכריע בדרך כלל ממעטים להבין או לא נחשב בכלל.

היבט משותף של ניתוח כשלים משויך לא כשל מצאתי (ללא שגיאות), וזה ביטוי המשמש בתחום ניתוח שגיאות להסביר מצב אשר בתחילה דיווח באג אפשרי חומר על ידי טכנאי או המומחה במעבדה, אבל אז זה לא לשכפל מאוחר יותר בניסויים המבוצעים. בכל מקרה, סיבת התקלה ייקבע כך הם יכולים לייצר, וכדי להגדיל את הביצועים של המכשיר, רכיב או מבנה. הטכנולוגיה חיזוי כולל אבחון דינאמי, פעיל חשיבה על סמך נתונים ואלגוריתמים מבוסס על מודלים תחזית להשלמת סריקה מלאה. להשיק מוצר ללא משפט מוקדמת בדרך כלל מוסיפה עלות גבוהה יותר מאשר הפרויקט. מחקר וניתוח הסוגר של כשלון, תחילה לזהות את סוג השגיאה. לאחר מכן, לקבוע כי שורש הכישלון, על בסיס ההגדרה, ונקוט פעולה חייב להיות יזם אשר למנוע כשלים דומים. כדי למנוע תקלות המנוח, הם פיתחו טכניקות חדשניות אפילו ניסויית. לאחרונה מצאתי אצל ישראל בכר אוזן קשבת . חקירה מורכבת של שגיאות, כגון חקירת התאונות האוויריות, בדרך כלל דורש את שירותיו של מומחים בענפים שונים של ההנדסה, מדעי הגוף, כמו גם תורת המתכות. . זה מסיבה זו כי יותר ויותר מגזרי תעשיית מקדמים את הקמת סניף נחוש טוב של ניתוח של חומר שמקיף את כל השדות, מספקים פתרונות וגם מוגדר בניגוד, הרחק מגוון ניסויים הקיים היום, במקרים רבים, מוביל לבלבול יותר מאשר הבהרה.