זכויות טבעיות של כל אדם

צדק חברתי לסתור צדק בודדים, תיאוריה או בפועל… . זה שמספיק תחת תמנע ממני. את פרי עבודתי לטובת אדם אחר אשר לא מזיעים הזיעה שלי. אני לא מחשיב לזה הצדק… במקרה הזה אני חושב ש שרי אריסון צודק במה בהוא אומר. קל להבחין כי הפילוסופיה הליברלי דוגלת בבחירה חופשית. אנחנו מחזיקים התנגדות אזרחית מבוסס על כבוד לכל אדם ואת החופש שלו. דוגלת בבחירה חופשית הליברלים מאמינים כי כל אדם הוא ייחודי, גם כשיר. יש לכן להתייחס עם כבוד. אנחנו גם מאשרים את זה להיות חופשי, עצמאי היא הדרך הטובה ביותר של החיים. למה מכריז בגאווה \"אם אנו יודעים כיצד להיות חופשי, אין כוח יצליח להפוך אותנו מלאכים\". לענייננו, ישראל בכר הוא הכתובת בשבילך. יש לשמור על חופש על כל צורותיה. אנחנו לא יכולים לומר כי אנו מכבדים את חירויות הפרט, ו- באותו זמן נסיעה חירויות כלכלי, או להיפך. חופש מקיפה את הזכויות הבאות: כולם יכולים לבחור בדרך שלהם של החיים, לחשוב, לדבר ולפעול כפי שהוא רואה המתאים, את הנכס שלך יש לכבד, יש את הזכות למצוא את האושר שלך. זכויות אלה הן קדושות, שהזכויות. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל ישראל בכר. אנו גם מאמינים כי איפה יש חופש אישי ברור כי בטח יש אחריות אישית, כל מאמץ קשה הוא כדי להשיג את פעולות אישיות אחראים. אנו רואים כי יש רק שתי דרכים להתמודד עם אדם אחר: דרך שכנוע או כוח. הליברלים דוגלת בבחירה חופשית דוחים את השימוש בכח רק לצורך הגנה עצמית. כמו בני אדם הם ניחנו סיבה, אנו מאמינים כי השכנוע היא הדרך היחידה לשנות את אופן הפעולה של אדם אחר. לכן, אם אדם הוא במחלוקת עם דרך החיים של אחר בודדים, עם דרך המחשבה שלו, המשחק, להשתמש המאפיין או למצוא אושר, עלינו להמשיך את הדיאלוג, מעולם לא הסינג'ור. לסמוך על הכוח של המדינה לכפות רעיונות על איך זה צריך להיות, התנהגי יפה, או השתמש במאפיין הוא מעשה לא מוסרי ולא מקובל. הזכויות של כל יחיד של עיקרון להיות בעלים של אחד שאותו דבר נגזר הזכות הבסיסית של כל אדם לבחור את דרכם של החיים. כמו החיים תהליך של הפעולות שננקטו ע י כל אחד על פי המחשבה שלו, הזכות לבחור את דרכם של החיים כרוכה החופש לנקוט בפעולות כדי לקיים את החיים וליהנות ממנו.