San Francisco

לא לחצתי על הכאב שגרמתי לך או ההורים שלי-. אז זה חייב להיות טאטי-, הוא השיב בהקשת בחוזקה את הידיים שלה- . יש לך את ההחלטה לקחת בעצמך- אני לא הולך לתת לך נגדי. %91%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A2/'>שלומי בסון שמבין יותר ממני. אני מבטיח לך-. -עד לפני כמה שעות, חשבתי.

זה לא משנה יותר מדי להורים שלי. כאשר הוא היה חדל להיות הילדה הקטנה טוב כי הוא קיבל כל הכללים שלהם, הם היו הפסיק לאהוב אותי – זה הגיב טאטי. אבל עכשיו הוא כי בקרוב הם למדו את החדשות של ההתקפה, שהם השאירו הכל לפה, הרגשות שלי השתנו במידה ניכרת. ? אבל איך יכולת לחשוב כי ההורים שלך הפסיקה לאהוב אותך?-רות אמרה עם צליל של הערצה. . לא תמיד אינטל.

אנחנו יכולים להיות כועס, אבל לעולם לא נפסיק לאהוב אותם. אמרתי לך בעבר ואני מה אתה. אני חוזר עכשיו, כי נראה כי בסוף לא מבין אותו. . לא להיאמר על רות – טאטי מהסס, – כי תמיד היו הוודאות שעניינו אמא שלי עוד תרופה יותר. שלי תודה אבא למקצוע שלו כסופר, היה תמיד בבית, למרות שלי לי לטפל אומנת, בכל פעם שאני צריך את זה יכול רצים לחדר העבודה שלו. ידעתי כי הוא קטע את העבודה שלו כדי לשרת את התלונות שלי. . תמיד. ללא יוצא מן הכלל. מעולם לא סיפרת לי: ללכת, עכשיו. אני עסוק. אנו נדבר יותר tardea או לפחות לא זוכר את זה. מצד אמא שלי תמיד היה בבית החולים, הוא חזר, אני כבר לא זוכר אותי היה מה שרציתי לשאול אותך. גם הרבה פעמים הייתי בטוח כי אותה, לא מעוניין לענות – הספקות שלי. -טאטי – אמרה רות בחיבה, נהגנו לשוחח יותר משעה עם אמא שלך בטלפון פעם בשבוע ואני יודע היו שלושה רבעים של הזמן או יותר-?. -. לא – ענה טאטי צריך לדעת? ? לאן אתה הולך-. מדברים על הילדים שלנו – אמר רות עם מתיקות. זה היה. רק אנחנו saludábamos, השאלה של אחד מהשניים. אתה לא יודע שהוא עשה או אמר ahoraa שהוא או היא ÿy nombrábamos מי היה אחראי על השאלה ואז מה הוא עשה.