תכנון מערכת מחזור ערכות

התוכנית מפרטת את כל ייצור מוצרים וערכות מחזורית להיות מיוצרים בחנות זו ברבעון המתוכנן. עבור כל מספר מוגדר והתאריך של ההוצאה במשך חודשים. תוכניות עבודה אתרים במערכת זו הם זמנים ריצה שחרור משלוחים של חלקי הכלול באתר זה וחברי הקבוצה קובע, בתנאי תוכנית חודשית. מערכת התכנון מחזור תורם מגדיר הקצבי של לרוץ ייצור מקטינה באופן משמעותי את זמן פרטים prolezhivaniya. לבירורים בנושא יש לפנות ל טבע תעשיות שמבין יותר ממני. רצוי להחיל בהקשר של מחזורי ייצור בר קיימא עבור מכלולים גדולים קבוצות. הנפוץ ביותר בשל הגמישות שלה את מערכת – מערכת של תכנון צבר.

עם מערכת זו, שנקבעה מראש הרמה הנוכחית של צבר בפירוט, מוצרים מוגמרים למחצה והרכבות עבור כל החנות. לחץ כאן גבי חמו ומצא עוד . האתגר הוא בשמירה על צבר ברמה זו התנחלות. מערכת זו כוללת מספר שינויים, אשר כוללים "P-T של המערכת." זה "מערכת של R-G" ההגדרה של מדד הזמינות של RH, שם P – פריקה אבטחה, מראה כמה ימי הסדנה (פסקה) סיפק פרטים על (חצי), ו-T – להוביל קבוצה, מראה את תחילתה של תקופה להוביל הייצור של מוצרים מוגמרים למחצה בהשוואה לתקופה המוצר המוגמר. ההבדל בין מילוי הביטחון להוביל את הקבוצה מראה עד כמה הוראה לעיל (להלן) של הדרישות נורמלי. היקף משימות עבור כל חלק נקבע על ידי מספר ימים (חמישה ימים) להבטיח שחרור מלא של המוצרים הסופיים של המפעל